O nama

Fondacija zdrav život, osnovana je 2014. godine u Beogradu, sa ciljem da promoviše zdrav način života. Njen osnivač, gospodin Velimir Bogdanović Stivens, bio je dugogodišnji zagovornik unapređenja životnog stila, telesnog i duhovnog zdravlja, kako našeg naroda, tako i drugih naroda na prostorima zemalja u kojima je radio tokom duge i bogate karijere. Iako više nije sa nama, trudimo se da nesmanjenom energijom i oduševljenjem služimo ljudima u potrebi kao što je nekada i on činio. Predavanjima, pisanom reči i dobrotvornim ustanovama, prenosio je svoje iskustvo i praktično pomagao na poboljšavanju kvaliteta života.

Osnivač i prvi predsednik Upravnog odbora, Džon Velimir Stivens, je bio čovek odvažnih, odlučnih i maštovitih zahvata u čijem životu nije bilo straha. Rođen i odrastao u Americi, vaspitavan u Americi, uvek se sećao svojih korena koje je majka, kao nežnu klicu usadila u njegovo srce. Njegova dela su svedočila o nesebičnoj ljubavi koju je gajio celog života prema narodu iz kojeg je potekao.
Bio je izuzetno duhovan čovek koji je visoko cenio hrišćanske principe što je i svojim životom pokazao. Životno iskustvo, profesionalno opredeljenje, brojne vrline, humanost, prenosio je na svoju decu, prijatelje i okolinu kojoj je obilato delio duhovne i materijalne darove i tako zavredio visoko poštovanje i nezaborav kod brojnih simpatizera širom sveta. Život i delo Džona Velimira Stivensa starijeg, ispunila je gotovo celi jedan vek i zavređuje divljenje i trajno sećanje svih nas koji smo ga poznavali i generacija koje će dolaziti i podsećati se na njegovu izuzetnu ličnost.

Džon Velimir Stivens (Bogdanović), rođen je 1928. Visoko obrazovanje stekao je na Union College gde je diplomirao 1949. Nastavlja obrazovanje na koledžu u Vašingtonu gde stiče dve master titule i posle završenog školovanja stupa u brak sa ljubavlju svog života, Vin Meki. 1954. dobija sina Džona a 1955. ćerku Lindu.
Bio je poznat kao snažan zagovornik potlačenih, veliki borac za religijsku slobodu, pobornik zdravog načina života. Govorništvom, pisanom rečju, humanitarnim aktivnostima, tokom svog života uvek se zalagao za unapređenje života ljudi, mentalnog, telesnog i duhovnog zdravlja. Tokom svog aktivnog rada obnovljene su brojne zgrade, građene škole. Radio je na projektu izgradnje bolnice u Arizoni (Tempe).
Kada se njegova voljena supruga 1993. teško razbolela, povukao se iz aktivne službe kako bi joj dao posebnu podršku i brinuo se o njoj. Naredne godine, ona gubi bitku sa bolešću.
Iako se povukao iz aktivne službe, nesmanjenom energijom i oduševljenjem, nastavio je da služi ljudima koji su u potrebi. Prenosio je svoje bogato iskustvo i praktično pomagao u poboljšanju kvaliteta života.
Iako u poznim godinama, 2014. godine osniva Fondaciju »Zdrav život« u Beogradu sa ciljem da pomogne našem narodu u unapređivanju zdravog načina života.
Nakon kraće bolesti, veliko srce još jednog dobročinitelja prestalo je da kuca 27. novembra 2015.

JohnStevens
Osnivač fondacije,
gospodin Velimir Bogdanović Stivens
(1928-2015)