Kontakt

FONDACIJA ZDRAV ŽIVOT
Partizanske avijacije 4
11070 Novi Beograd
Tel. 011 314 8604; 063 37 22 27; 063 271 433
e-mail: fondacijazdravzivot@gmail.com
Žiro račun: 205-205241-24

Sedište fondacije, Novi Beograd

Building